Okresní rada AŠSK Plzeň-jih

Okresní rada AŠSK Plzeň-jih

17 školních sportovních klubů se 1355 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 5/2019

Číslo 5/2019 - PDF | eBook
Všechna čísla (33)

Komuniké VV AŠSK k soutěži Středoškolský atletický pohár

7. 9. 2020
Foto: Komuniké VV AŠSK k soutěži Středoškolský atletický pohár

Na základě dopisu náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT PhDr. Karla Kováře Ph.D. ze dne 18.8.2020 a dále ze dne 26.8.2020 informovala AŠSK pobočné spolky ve své působnosti v ČR (14 Krajských rad, 84 Okresních rad), zabývající se organizací sportovních soutěží a s nimi souvisejícími činnostmi, že Asociace nebude v souladu s výše zmíněným dopisem organizovat do konce roku 2020 žádné sportovní soutěže a bude respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT pro tuto oblast včetně případného návratu do běžného stavu.

 

Telefonická informace předsedy Českého atletického svazu Libora Varhaníka ze dne 26.8.2020, týkající se rozhodnutí ČAS uspořádat na podzim 2020 soutěž Středoškolský atletický pohár, je plně v kompetenci ČAS.

Výkonný výbor AŠSK opětovně potvrzuje své rozhodnutí, týkající se školního prostředí: Asociace nebude na podzim roku 2020 pořádat sportovní soutěže a bude postupovat v souladu s doporučeními MZ a MŠMT.

 

Jsme připraveni i nadále podporovat sportovní a pohybovou činnost všech dětí ve školách i v době mimoškolní jako jednu z cest pro budování zdravého životního stylu. Vedení AŠSK deklaruje okamžitou připravenost pokračovat v organizaci sportovních akcí ve spolupráci s MŠMT,  všemi příslušnými institucemi a partnery.

 

Oficiální dopis k aktuální situaci, který obdrželi zástupci samospráv, naleznete ZDE

Úvodní fotografie: www.stredoskolskypohar.cz