Okresní rada AŠSK Plzeň-jih

Okresní rada AŠSK Plzeň-jih

17 školních sportovních klubů se 1355 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 5/2019

Číslo 5/2019 - PDF | eBook
Všechna čísla (33)

Seminář lektorů projektu Sportuj ve škole

28. 11. 2019
Foto: Seminář lektorů projektu Sportuj ve škole

Projekt "Sportuj ve škole" pokračoval pod vedením Asociace školních sportovních klubů České republiky úspěšně i v roce 2019, a to na 976 základních školách v celé České republice. Protože se projekt neustále vyvíjí, byly za účelem prezentace novinek projektu v roce 2020 uspořádány 20. listopadu v Praze a 21. listopadu v Holešově informační semináře pro lektory projektu "Sportuj ve škole". Na semináře přijelo načerpat inspiraci do svých hodin více než 400 pedagogů, trenérů a vychovatelů, kteří v rámci programu "Sportuj ve škole" zajišťují žákům I. stupně základních škol sportovní zážitky i zábavu.

Zástupci českých účastnických škol se ve středu 20. listopadu sjeli do pražského hotelu Krystal, aby si vyslechli aktuální informace o projektu, získali nové metodické poznatky z oblasti tělovýchovy a využili osobního setkání s členy řídicího týmu projektu k dotazům a k upřesnění procesu administrace. S velkým očekáváním byla administrátory projektu, Bc. Tomášem Mojžišem a Annou Majerovou, představena novinka roku 2020 - online databáze SVŠ. Ta by měla lektorům i administrátorům výrazně usnadnit administraci, včetně vykazování realizovaných lekcí pohybových aktivit.

Inspiraci k ozvláštnění "pohybovek" a doporučený obsah rozcviček dětí mladšího školního věku představil účastníkům semináře v Praze Mgr. Miroslav Zítko, trenér sportovní gymnastiky a učitel katedry gymnastiky FTVS UK. Ten posluchačům připomněl, že rozcvičení před každou cvičební hodinou by mělo obsahovat zahřátí, strečink a kloubně-mobilizační cvičení. Podle Mgr. Zítka by ani u dětí a mládeže neměly být opomíjeny posilovací cviky, ovšem měly by být zařazeny tak, aby nebyly jednostranné a malé cvičence bavily. Na závěr přednášející zdůraznil význam aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit po většinu času trvání lekce a důležitost odměňování malých sportovců pozitivní zpětnou vazbou k jejich výkonům.

Následující den, ve čtvrtek 21. listopadu, čekal zajímavý program na lektory v Holešově. Ve velkém kinosále kina Svět sledovalo prezentaci projektu více než 180 lektorů ze 160 škol moravských krajů a z Vysočiny. Rekapitulace historie projektu "Sportuj ve škole", nastínění jeho významu pro školní prostředí a představení aktuálních podmínek projektu včetně jeho budoucnosti se ujala prezidentka AŠSK ČR a vedoucí projektu "Sportuj ve škole", Mgr. Svatava Ságnerová. Přítomným ředitelům škol a lektorům pohybových aktivit byli představeni členové projektového týmu, se kterými lektoři komunikují o záležitostech týkajících se projektu, a krajští garanti, kteří v jednotlivých regionech působí jako poradci lektorů pohybových aktivit a ředitelů zapojených škol. Žádoucí pozitivní hodnotou role krajských garantů je jejich znalost místních specifik.  Stejně jako v Praze i na informačním semináři v Holešově byla představena nová on-line databáze projektu. Prezentovala ji administrátorka projektu Anna Majerová, přičemž svou prezentaci doplnila i praktickými ukázkami, jak on-line databázi používat. Lektoři byli dále seznámeni s materiální podporou projektu, která stejně jako v roce 2018 zahrnuje vybrané technické a sportovní pomůcky. Ty obdrží všechny školy v rámci svého aktivního působení v projektu "Sportuj ve škole".

Součástí semináře v Holešově byla přednáška Tělesná výchova v kontextu vývojové kineziologie směřovaná speciálně k práci s dětmi I. stupně základních škol. Přednášející, Mgr. Jan Lampart a Bc. Lucie Capová, seznámili účastníky teoreticky i praktickou ukázkou cvičení se zásadami prevence vadného držení těla u dětí a předvedli aplikaci preventivních opatření v praxi. Příjemnou atmosféru celého semináře dotvořilo veřejné poděkování manažerskému týmu projektu, které za všechny účastníky setkání v Holešově prezentoval Mgr. Miloslav Brtníček, ředitel ZŠ Vyškov Na vyhlídce, která se projektu účastní od jeho počátku.

Závěr seminářů v Praze i v Holešově patřil dotazům z řad posluchačů. Lektory pohybových aktivit a ředitele do projektu zapojených škol zajímala budoucnost projektu v příštím roce i v letech následujících. Další dotazy se týkaly podmínek programu "Sportuj ve škole" a jejich případných úprav.

Poděkování za vydařenou akci patří všem účastníkům seminářů a všem organizátorům, kteří se na realizaci seminářů v Praze i v Holešově podíleli.

 

Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK a vedoucí projektu Sportuj ve škole, a Mgr. Martina Ligurská, koordinátor projektu

FOTOGRAFIE: Mgr. Martina Ligurská